Børnepasning

Daginstitutioner i Sverige

Daginstitutioner i Sverige findes både i kommunalt og privat regi – præcis som i Danmark. Du skal have bolig i Sverige for at få dit barn passet i en svensk daginstitution.

Indskrivning i förskola

I Sverige kan børn tidligst blive indskrevet på förskola fra og med den måned, de fylder ét og frem til de fylder fem år. Förskolan minder om danske vuggestuer og børnehaver.

Børnehaveklasse i Sverige

I Sverige har alle børn ret til at gå i en "förskoleklass", der svarer til dansk børnehaveklasse. Den svenske "förskoleklass" er en frivillig skoleordning med start i sensommeren, i det år barnet fylder seks år.