Børnepasning

Daginstitutioner i Sverige

Daginstitutioner i Sverige findes både i kommunalt og privat regi – præcis som i Danmark. Bor du i Sverige og skal have passet dit barn i en svensk daginstitution, er der tilsvarende daginstitutioner som vuggestue, dagpleje og ...

Indskrivning i förskola

I Sverige kan børn tidligst blive indskrevet på förskola fra og med den måned, de fylder ét og frem til de fylder fem år. Förskolan minder om danske vuggestuer og børnehaver.

Børnehaveklasse i Sverige

I Sverige er det obligatorisk (fra og med august 2018) for børn at gå i en "förskoleklass", der svarer til dansk børnehaveklasse. I det år barnet fylder seks år, har barnet skolestart i den svenske "förskoleklass" i sensommeren...