Barselsorlov

Barsel og barselsdagpenge når du arbejder i Sverige

Når du er socialt sikret i Sverige, kan du tage barselsorlov og modtage barselsdagpenge – de såkaldte ”föräldrapenning” - på samme vilkår som svenske borgere. Der er dog en række faktorer, der har indflydelse på beløbssatsen sa...

Barselsorlov og barselsdagpenge når du arbejder i Danmark

Når du arbejder i Danmark og bor i Sverige, har du ret til at tage barselsorlov og modtage barselsdagpenge i henhold til de danske regler. Den forælder, der arbejder i Sverige, har i stedet ret til barselsorlov i henhold til sv...