Barselsorlov og barselsdagpenge når du arbejder i Danmark

Seneste opdateret 03-02-2023
Når du arbejder i Danmark og bor i Sverige, har du ret til at tage barselsorlov og modtage barselsdagpenge i henhold til de danske regler. Den forælder, der arbejder i Sverige, har i stedet ret til barselsorlov i henhold til svenske regler.
Print

Begge forældre arbejder i Danmark

Hvis I begge arbejder i Danmark, har I ret til forældreorlov i overensstemmelse med danske regler, som er 52 uger tilsammen. To af disse uger er helt forbeholdt fædre, mens 18 uger er forbeholdt mødre. Orloven kan fordeles på forskellig vis mellem jer.

 

Forældrene arbejder i hvert sit land

Hvis I som forældre arbejder i hver jeres land, har I ret til orlov ifølge hvert arbejdslands regler. Det vil sige 480 dage med föräldrapenning (barselsdagpenge) fra Försäkringskassan for den, der arbejder i Sverige, og den forælder, der arbejder i Danmark, har ret til dansk forældreorlov. For mødre kan det være op til 50 uger med barselsdagpenge. Fædre kan maksimalt få 32 uger. 

 

Dagene afregnes mod hinanden

For at kunne kombinere de to regelsæt anvender landene et system med modregning. I praksis betyder det, at tiden, man tager barselsorlov i Danmark, trækkes fra barselsorloven i Sverige - og omvendt.

I det tilfælde, hvor den ene forælder har holdt orlov først, og den anden skal tage over, kræves dokumentation for, hvor meget orlov der allerede er blevet afholdt. Derefter regner Försäkringskassan - eller Udbetaling Danmark - ud, hvor meget orlov, der er tilbage. Den forælder, der arbejder i Danmark, har ret til 16 ugers barselsorlov, uden at de dage, der er blevet afholdt i Sverige, trækkes fra den danske barselsydelse. Hvis den forælder, der arbejder i Danmark, ønsker barselsorlov i mere end 16 uger i Danmark, fratrækker Danmark den barselsydelsestid, som er udbetalt i Sverige. Sverige fratrækker alle udbetalte barselsdage i Danmark.

 

Spørgsmål til barselsorlov?

Kontakt Försäkringskassan på Øresunddirekt i Malmö for mere information om, hvordan modregningen går til. Har du tidligere været bosat i Danmark, skal du kontakte Udbetaling Danmark. De kan fortælle dig, hvilken dokumentation som kræves.

 

Kontakt Udbetaling Danmark på borger.dk

Kontakt Försäkringskassan på Øresunddirekt

Fandt du denne information relevant?

Vil du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Bopæl i Sverige og skal pendle til job i Danmark?

Når du bor i Sverige og arbejder i Danmark, skal du ansøge om blandt særligt sundhedskort og registreres hos Skattestyrelsen i Danmark.

Støttes af