Kulturarbejdere i Øresundsregionen

Hvis du arbejder som kulturarbejdere i Øresundsregionen, er det vigtigt, at du sætter dig ind i de særlige regler og udfordringer, der er i forbundet med skat, social sikring og a-kasse.
Print

Hvis du har spørgsmål til, hvilke regler der gælder for dig, er du velkommen til at kontakte Øresunddirekts Informationscenter for yderligere information. Nedenunder har vi sammenfattet de grundlæggende regler, som kan påvirke dig som grænsependlende kulturarbejdere.

 

Skat for kulturarbejdere

Hvis du arbejder som artist, kulturarbejder eller idrætsudøver, har du en særskilt skattesituation i Øresundsregionen.
Dette betyder, at du er forpligtet til at betale skat i:

  • det land du arbejder i, og
  • det land du bor i.

Der bliver imidlertid ikke tale om dobbeltbeskatning, uden at der sket en modregningsproces. Afregning indebærer, lidt forenklet, at du kan modregne den skat, du har betalt i udlandet fra den skat, du er forpligtet til at betale i bopælslandet. Hvis skatten i bopælslandet er højere end i arbejdslandet, beskattes du i bopælslandet af differencen.  

Hvis du bor i Danmark og arbejder i Sverige

I Sverige findes artistskat, som er en særskilt A-SINK som udgør 15 procent som arbejdsgiveren sender til den svenske stat. Du som arbejdstager er forpligtet til at oplyse svensk indkomst og betalt svensk skat A-SINK i Danmark, hvor skatten, der er betalt i Sverige, modregnes i den danske skat.  

Hvis du bor i Sverige og arbejder i Danmark

I Danmark har man ikke på samme måde artistskat som i Sverige, men arbejdsgiveren i Danmark trækker en almindelig skat og du får automatisk en dansk årsopgørelse der viser det, når året er gået. Du som arbejdstager skal selv oplyse indkomsten i den svenske deklaration.

Der findes særlige regler for udenlandske freelance kulturarbejdere, som arbejder i Danmark. De kan modtage honorar som udbetaling, hvor der ikke skal betales skat i Danmark, men det er særligt vigtigt at være opmærksom på, at reglerne kræver, at du som arbejdstager skal oplyse din indkomst i den svenske deklaration og betale svensk almindelig skat.

Hvis din arbejdsgiver er en offentlig institution

Bemærk, at disse særlig bestemmelser ikke gælder, hvis arbejdsgiveren er en offentlig institution, som betaler din løn (A-indkomst). Derved er du forpligtet til at betale skat i arbejdslandet, hvor arbejdsgiveren tilhører. Det kan til tider være svært at fastslå, om arbejdsgiveren anses for at være offentlig, da det ikke er nok, hvis virksomheden er offentligt finansieret. Honorar (B-indkomst) til kulturarbejdere beskattes ikke i Danmark for personer, som bor i Sverige – uanset om arbejdsgiveren er privat eller offentlig. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Skatteverket i Sverige eller Skattestyrelsen i Danmark.

 

Social sikring

Du kan kun være social forsikret i et land inden for EU/EØS eller Schweiz på samme tid. Du er som udgangspunkt social sikret i det land, du arbejder i. Hvis du arbejder i to eller flere lande, skal du ofte være social sikret i det land, som du bor i, hvis du arbejder tilstrækkeligt i bopælslandet. Du skal kontakte Udbetaling Danmark (eller Försäkringskassan, hvis du bor i Sverige), hvis du arbejder i flere lande. I modsætningen til skattereglerne er der ingen særlige bestemmelser om social sikring for dig, der arbejder inden for kulturbranchen. Men du skal være opmærksom på, at hvis du arbejder i flere lande i kortere perioder, kan det påvirke din social sikring. Hvis du er i tvivl om netop din social sikring, så kontakt Försäkringkassan på Øresunddirekt.

Læs mere om social sikring her

 

Arbejdsløshedsforsikring – a-kasse

Både i Danmark og i Sverige er det frivilligt at være medlem i en a-kasse. Hvis du vælger at være forsikret mod arbejdsløshed skal du være medlem i en a-kasse i det land, hvor du arbejder og er social sikret i. Bliver du arbejdsløs, skal du tilmelde dig en a-kasse og ansøge om erstatning i det land, hvor du har bopæl. Det er vigtigt, at du gør dette omgående, så der ikke bliver noget ’kløft’ i dit medlemskab. Vælg en a-kasse i Danmark og i Sverige, som har sagsbehandlere, der er specialiseret i det erhvervsområde, som du tilhører. Hvis du har spørgsmål, bør du kontakte EU-sagsbehandleren i a-kassen.    

Danske a-kasser

Svenske a-kasser

Betalte kontingenter i dansk a-kasse er fradragsberettigede og i øvrigt kommer automatik på årsopgørelsen. NB! A-kassekontigent i Sverige er ikke fradragsberettiget i den svenske deklaration.

 

Har du spørgsmål vedrørende din situation, kan du kontakte Øresunddirekts informationscenter

Fandt du denne information relevant?

Kan du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Støttes af