Sverige forlænger indrejseforbud fra Danmark og gør undtagelse for børn med forældre i Sverige Læs mere

Skat ved hjemmearbejde pga. coronavirus/covid-19

Seneste opdateret 18-06-2020
Pga. af coronavirus/covid-19 er en del grænsependlere ufrivilligt blevet tvunget til at arbejde hjemmefra eller sendt på orlov. Dette kan have indflydelse på beskatningen af dit arbejde.
Print

Hvad gælder for privatansatte?

For pendlere mellem Danmark og Sverige, der arbejder i et privat firma, gælder en særlig skatteaftale: Øresundsaftalen. Denne aftale indebærer, at der bliver trukket skat på din løn i det land, som du arbejder i, under forudsætning af, at du arbejder et vidst antal timer. Aftalen er gældende, hvis dit arbejde i arbejdslandet udgør mindst 50 procent af arbejdstiden i en periode over 3 måneder.

På skat.dk og skatteverket.se kan du læse mere om Øresundsaftalen og bliver klogere på, hvordan et øget antal arbejdsdage i hjemlandet påvirker dig som henholdsvis dansk og svensk grænsependler.

 

Læs mere om Øresundsaftalen på den danske Skattestyrelses hjemmeside

Læs mere om Øresundsaftalen på det svenske Skatteverkets hjemmeside

 

Hvad gælder for offentligt ansatte?

For offentlige ansatte gælder Øresundsaftalen ikke. Her splittes i stedet indkomsten, hvilket betyder at du bliver beskattet af det arbejde, som du har udført i hhv. arbejdslandet og bopælslandet. 

Offentligt ansatte i Sverige, som betaler SINK-skat, skal som regel ikke deklarere skat i Sverige. Derimod skal du deklarere indkomst fra din danske hjemmearbejdstid i den danske årsopgørelse. Her bliver den svenske skat overført til Danmark jf. den nordiske TREKK-aftale.

For offentlige ansatte i Danmark, der bor i Sverige, skal du beregne den løn, der er tjent ved arbejde i Danmark og oplyse denne via en blanket fra Skattestyrelsen.

 

Hent blanket for deklaration af offentligt arbejde i Danmark fra skat.dk

 

Hvad gælder ved øgede arbejdsdage i hjemmet pga. Covid-19?

Du vil aldrig blive dobbeltbeskattet, da der altid vil afregnes skat landene imellem.

For dig som er bosat i Sverige og ansat i Danmark gælder Øresundsaftalen, hvis du ikke har arbejdet i Danmark over 50 procent af tiden over en periode på 3 måneder. I så fald er du forpligtet til at betale svensk skat for de hjemmearbejdsdage, der foregår i Sverige.

For dig som er bosat i Danmark og ansat i Sverige gælder Øresundsaftalen på samme måde som foroven. Hvis du betaler SINK-skat (25 procent), skal du normalt ikke deklarere denne i Sverige. Hvis du har fået flere arbejdsdage i Danmark over en 3-måneders periode, bør du betale skat i Danmark fremfor i Sverige.

 

Hvad sker der med forskudsskatten?

Din arbejdsgiver kommer formentlig til at håndtere skatteafdrag på samme måde som tidligere. Den såkaldte TREKK-aftale mellem de nordiske lande muliggør desuden at flytte beløb fra forskudsopgørelsen, til det land, som man er skatteberettiget i. Husk at notér dette, næste gang du deklarerer din udenlandske indkomst i det land, som du driver virksomhed i.

 

Hvad skal du som pendler tænke over ift. beskatning?

For dig som bor i Sverige og arbejder i Danmark:

1. Ændre din forskudsopgørelse. Hvis du har fradrag fra rejser eller andet, som ikke længere er gældende pga. hjemmearbejde, skal dette ændres i din forskudsopgørelse. Dette er dit ansvar og du kan risikere restskat, hvis ikke dine oplysninger er opdaterede. 

 

Læs mere på Skattestyrelsens hjemmeside

 

2. Notér perioden, fra da du begyndte til du stoppede med at arbejde hjemmefra.

 

3. Notér antallet af hjemmearbejdsdage.

 

4. Vær opmærksom på deklaration og årsopgørelse:

  • Hvis du bor i Sverige og arbejder i Danmark, skal du altid deklarere din danske indkomst under ’Övriga upplysningar’
  • Fra og med næste år skal du potentielt deklarere din indkomst i begge lande. Dvs. at du skal deklarere indkomsten af dit danske arbejde i Danmark og dit svenske arbejde i Sverige.
  • Hvis du skal deklarere skat i begge lande, vil der ske en afregning af skatten landene imellem.

 

For dig som bor i Danmark og arbejder i Sverige:

1. Notér perioden, hvori du begyndte til du stoppede med at arbejde hjemmefra.

 

2. Notér antallet af hjemmearbejdsdage.

 

3. Vær opmærksom på deklaration og årsopgørelse:

  • Hvis du bor i Danmark og arbejder i Sverige, og betaler SINK-skat, skal du som regel ikke deklarere skat i Sverige. Du skal dog altid aflevere en dansk årsopgørelse, hvori du oplyser din svenske indkomst.
  • Fra og med næste år bør du også deklarere din svenske indkomst i din danske årsopgørelse for det arbejde, der kan betegnes som hjemmearbejde i Danmark.
  • Hvis du skal deklarere skat i begge lande, vil der ske en afregning af skatten landene imellem.

 

Fandt du denne information relevant?

Kan du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt

Tak for dit svar.

Støttes af