Indrejserestriktioner til Danmark pga. covid-19

Seneste opdateret 20-09-2021
For at mindske udbredelsen af smitte med coronavirus/covid-19 har den danske regering indført indrejserestriktioner og grænsekontrol ved de danske grænser. Dette indebærer også grænsen mellem Danmark og Sverige. Læs mere om, hvad der aktuelt gælder for rejsende til Danmark fra Sverige.
Print

Grænsekontrol ved Kastrup. Foto: News Øresund

Grundet coronavirus/covid-19 har den danske regering indført indrejserestriktioner ved de danske grænser for at begrænse smitterisikoen. 

Danske statsborgere eller udlændinge med fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark vil altid kunne rejse ind i landet.

Der gælder forskellige regler alt afhængig af landets smittestatus, samt din tilknytning til Danmark.

 

Indrejse til Danmark fra Sverige: Baseret på EU-coronapas

Med indførelsen af det europæiske coronapas, vil de danske rejserestriktioner overgå til en EU-coronapas-baseret tilgang. Alle EU- og Schengenborgere, herunder danske og svenske statsborgere, vil kunne få udstedt et EU-coronapas, der kan bruges på tværs af landene, heriblandt ved grænsen mellem Danmark og Sverige.

Der vil fortsat foretages en ugentlig regional rejsevejledningsmodel, hvor hver enkelt region/land i EU/Schengen, heriblandt svenske regioner, bliver vurderet som hhv. "grøn", ”gul”, ”orange” eller ”rød”. Der gælder specifikke indrejseregler og -restriktioner for hver enkelt status, som bliver beregnet ugentligt ud fra smitten i regionen (Incidens, positivprocent og testfrekvens).

 

Læs mere om kriterierne for smittevurderingen her

 

Ved indrejse skal du kunne dokumentere din bopælsadresse. Dette kan gøres ved at fremvise relevant officiel dokumentation, der indeholder adresse, inkl. land og evt. region, suppleret af et pas eller andet gyldigt billede-ID.

 

Nedenfor kan du læse, om din region er vurderet til at være "grøn", ”gul”, ”orange” eller ”rød”, samt hvad de forskellige statusser indebærer. Vi opdaterer ugentligt status her på siden for de svenske grænseregioner. Hvis du er interesseret i at vide statussen for en anden region/land, kan du finde den fulde liste på coronasmitte.dk.

 

Hold dig opdateret på kategorisering af lande på coronasmitte.dk

 

Status for svenske grænseregioner pt.: (Senest opdateret 18/9/2021)

Regioner:

Status:

Skåne Gul
Blekinge Gul
Halland Gul
Västra Götaland Gul
Resten af Sverige Gul

(Tabellen opdateres ugentligt på baggrund af Udenrigsministeriets data)

 

Find den fulde kategorisering af svenske regioner på coronasmitte.dk. Hvis ikke regionen er nævnt, er den at betegne som gul.

 

Se den fulde kategorisering på coronasmitte.dk

Indrejse fra regioner vurderet som "grøn"
Gældende krav: Status:
Anerkendelsesværdigt formål for indrejse: Nej
Test ved indrejse: Ja*
Test efter indrejse: Nej
Isolation efter indrejse: Nej

Personer, der rejser fra en ”grøn” region/land, kan rejse ind i Danmark uden et anerkendelsesværdigt formål.

Man er samtidig ikke omfattet af kravet om test og/eller isolation efter indrejse.

*Kravet om fremvisning af negativt test gælder ikke færdigvaccinerede eller tidligere smittede. Læs mere under afsnittet "Undtagelser for testkrav" længere nede.

Indrejse fra regioner vurderet som ”gul”
Gældende krav: Status:
Anerkendelsesværdigt formål for indrejse: Nej
Test ved indrejse: Ja*
Test efter indrejse: Ja*
Isolation efter indrejse: Nej

Personer, der rejser fra en ”gul” region/land, kan rejse ind i Danmark uden et anerkendelsesværdigt formål.

Man er samtidig ikke omfattet af kravet om isolation efter indrejse.

Bemærk: Indrejse fra en ”gul” region/land kræver stadig fremvisning af negativt covid-19-test forud for indrejsen, samt efter indrejse.

*Kravet om fremvisning af negativt test gælder ikke færdigvaccinerede eller tidligere smittede. Læs mere under afsnittet "Undtagelser for testkrav" længere nede.

Indrejse fra regioner vurderet som ”orange”
Gældende krav: Status:
Anerkendelsesværdige formål for indrejse: Ja
Test ved indrejse: Ja*
Test efter indrejse: Ja*
Isolation efter indrejse Ja**

Personer, der rejser fra en ”orange” region/land, kan rejse ind i Danmark uden et anerkendelsesværdigt formål, så længe man kan fremvise en negativ covid-19-test. 

Man er samtidig omfattet af kravet om isolation og test efter indrejse.

*Kravet om fremvisning af negativt test gælder ikke færdigvaccinerede fra OECD-lande eller tidligere smittede. Læs mere under afsnittet "Undtagelser for testkrav" længere nede.

**Personer fra grænselandet, heriblandt fra Skåne, Blekinge, Halland og Västra Götaland, kan rejse ind i Danmark uden at skulle i isolation efter indrejse - selv hvis regionerne skulle være kategoriseret som "orange". 

Læs mere om anekendelsesværdige formål for rejser til Danmark

Indrejse fra regioner vurderet som ”rød”
Gældende krav: Status:
Anerkendelsesværdig formål for indrejse Ja (Kort liste)
Test ved indrejse Ja*
Test efter indrejse Ja*
Isolation efter indrejse Ja

Hvis et land/region bliver vurderet til at have høj smitterisiko fra ”bekymrende corona-varianter”, vil et land blive klassificeret som ”rød”. Dette sker på baggrund af en individuel vurdering fra Statens Serum Institut.

Personer, der rejser fra en ”rød” region/land, kan udelukkende rejse ind i Danmark ud fra en begrænset liste over anerkendelsesværdige formål og ved fremvisning af en negativ covid-19-test i form af en PCR-test. Bemærk, at kviktest ikke er gyldige ved indrejse fra ”røde” lande. 

Alle der rejser direkte fra et ”rødt” land eller region, eller som har opholdt sig i et rødt land eller region (dog ikke transit) indenfor 10 dage forud for indrejsetidspunktet, er omfattet af kravet om isolation og test efter indrejse til Danmark.

**Kravet om fremvisning af negativt test gælder ikke færdigvaccinerede danske statsborgere eller tidligere smittede. Læs mere under afsnittet "Undtagelser for testkrav" længere nede.

Læs mere om anekendelsesværdige formål for rejser til Danmark

Testkrav ved indrejse i DK

Der kræves fremvisning af negativt covid-19-test ved grænsen for alle ikke-danske-statsborgere, der rejser ind i Danmark fra "gule", "orange" eller "røde" regioner/lande. Både PCR- og antigen-test (kviktest) anses som gyldig dokumentation, og hvor gammelt testen skal være, afhænger af testtypen.

PCR-tests skal således være foretaget højst 72 timer før indrejsetidspunktet, mens en antigentest (kviktest) må være mindst 48 timer gammel ved indrejsetidspunktet.

For personer bopæl i grænselandet (herunder Skåne, Blekinge, Halland eller Västra Götaland) og har et anerkendelsesværdigt formål, eksempelvis pendling til et arbejde eller studie i Danmark, kan du rejse ind i Danmark med en negativ test, der er taget højst 72 timer inden indrejse.

 

Bemærk: Hvis du kan dokumentere, at du er færdigvaccineret eller tidligere smittet, er du undtaget for testkravet. Læs mere i afsnittet "Undtagelser fra testkrav" forneden.

 

Læs mere om dokumentation af test, vaccine eller tidligere sygdom på coronasmitte.dk

Læs mere om testkravet på coronasmitte.dk

Læs mere om krav for grænselandet på coronasmitte.dk

Undtagelser fra testkrav ved indrejse

Danske statsborgere og personer med bopæl eller opholdstilladelse i Danmark, der rejser ind fra Sverige via sø- eller landegrænser, er undtaget fra kravet om fremvisning af negativ covid-19-test. Ved indrejse skal du kunne fremvise gyldig identifikation i form af eksempelvis pas.

Børn til og med 15 år er desuden undtaget fra kravet om test før indrejse til Danmark.

Fuldt vaccinerede danskere og udlændinge, der rejser ind fra grønne/gule/orange lande/regioner, er undtaget kravet om test og isolation ved indrejse til Danmark. For at være fuldt vaccineret skal der gå minimum 14 dage fra dit andet stik. Du kan bl.a. benytte EU’s digitale covidcertifikat som dokumentation. Læs mere på coronasmitte.dk via linket forneden.

Tidligere smittede er undtaget fra kravet om test og isolation, hvis man kan fremvise dokumentation for en positiv antigen- eller PCR-test, som er foretaget mindst 14 dage og højst 12 måneder før indrejsetidspunktet.

 

Læs mere om testkravet ved indrejse til Danmark på coronasmitte.dk

Isolation og test efter indrejse til Danmark

Alle, der rejser ind i Danmark fra ”orange/røde” regioner, skal som udgangspunkt testes og efterfølgende isoleres i 10 dage efter indrejse. Isolationen kan afbrydes ved en negativ test tidligst på fjerdedagen efter indrejse i Danmark.

 

Ved krav på test efter indrejse, skal denne foretages senest 24 timer efter indrejsetidspunktet. Dette betyder, at du som eks. grænsependler i praksis er undtaget test efter indrejse, så længe du ikke opholder dig i Danmark i mere end et døgn.

 

Læs mere om kravet om test og isolation ved indrejse til Danmark

Undtagelser fra kravet om isolation og test efter indrejse

Der gælder en række undtagelser, eksempelvis hvis du har et anerkendelsesværdigt formål for din rejse.

Personer med bopæl i Skåne, Blekinge, Halland og Västra Götaland er undtaget fra kravet om isolation ved indrejse i Danmark.

Andre grupper, der er undtaget fra kravet om isolation efter indrejse til Danmark, tæller bl.a.: 

  • Grænsependlere, der rejser fra arbejde i Sverige eller Danmark
  • Personer, der rejser fra og til egen ødegård i Sverige
  • Personer, der rejser i transit gennem Sverige til eller fra Bornholm. 
  • Erhvervsrejsende, der rejser fra ”orange” lande. (Dog vil de fortsat være omfattet af kravet om test efter gældende regler).

Bemærk: Ovenstående grupperinger skal muligvis stadig kunne fremvise en gyldig test/coronapas ved indrejse.

Fuldt vaccinerede danske statsborgere eller personer, der rejser ind fra EU- og Schengenlande, er undtaget fra kravet om test og isolation ved indrejse til Danmark.

Børn til og med 17 år, som er medrejsende til fuldt vaccinerede eller tidligere smittede, er undtaget fra kravet om test og isolation efter indrejse. 

Hold dig opdateret på coronasmitte.dk, hvordan reglerne påvirker dig, som bor i Øresundsregionen.

 

Læs mere om indrejse til Danmark for personer fra en grænseregion på coronasmitte.dk

 

Trafikinformation: Transport mellem Sverige og Danmark

De forskellige rejserestriktioner i Danmark og Sverige har indflydelse på transporten landene imellem. Nedenfor kan du læse, hvordan restriktionerne påvirker trafikken i Øresundsregionen.

Restriktioner og regler i den offentlige transport

Krav om mundbind i kollektiv transport afskaffet

Kravet om mundbind er blevet afskaffet fra og med den 14. August 2021, og det er således ikke længere et krav at bære mundbind eller visir i den danske kollektive transport.

Bemærk, at mundbind eller visir stadig kræves i lufttrafikken. 

 

Læs mere om krav om mundbind eller visir på coronasmitte.dk

 

Krav om reservation af pladsbillet i tog gælder ikke længere

Det Kravet om reservation af pladsbillet i Øresundstoget er bortfaldet fra og med den 1. August 2021. Dette betyder, at du ligesom før coronapandemien ikke behøver booke en plads på toget.

 

Læs mere på dsb.dk

Transitrejser via Københavns lufthavn

Du må rejse gennem Danmark, hvis du har et anerkendelsesværdigt formål uden for Danmark eller hvis det er en naturlig del af din hjemrejse. Dette gælder både rejser til bopæls- og hjemland. Rejsen skal ske uden unødigt ophold i Danmark.

Ved transit kan der kræves dokumentation for bopæls- eller hjemland, fx bopælsregistrering og/eller pas.

Bemærk, at der desuden kan kræves fremvisning af et gyldigt coronapas for alle rejsende til Danmark, inklusiv danske statsborgere, alt afhængigt af udrejselandets kategorisering. Hold dig opdateret på Udenrigsministeriets hjemmeside eller coronasmitte.dk. 

 

Læs mere om transit gennem Danmark (inklusiv Københavns Lufthavn)

Togtrafikken over Øresund

Når du rejser til Danmark med toget fra Sverige, vil du i perioder opleve grænsekontrol ved Københavns Lufthavn. Her skal du kunne fremvise gyldig legitimation og evt. relevante rejsedokumenter til politiet, hvis de kræver det. Det er ikke nødvendigvis alle rejsende, der bliver kontrolleret.

 

På DSB's hjemmeside, kan du holde dig opdateret på gældende retningslinjer i de danske toge.

 

Læs mere om togrejser i Danmark på DSB.dk

Færgeforbindelsen over Øresund

Rejser du med færge mellem Helsingborg og Helsingør eller mellem Ystad og Rønne, vil det danske politi i perioder kontrollere rejsende, der rejser ind i Danmark. Her skal du kunne fremvise gyldig legitimation og evt. relevante rejsedokumenter. Grænsekontrollen vil ske på land på dansk side.

 

Hold dig opdateret på færgeforbindelsen mellem Helsingborg og Helsingør på forsea.dk

Hold dig opdateret på færgeforbindelsen mellem Bornholm og Ystad på bornholmslinjen.dk

Information om covid-19 i Danmark

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/covid-19 og grænsekontrol på hjemmesiden coronasmitte.dk.

 

Læs mere om indrejserestriktioner og forholdsregler på coronasmitte.dk

 

Hvis du har yderligere spørgsmål til indrejserestriktionerne, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline i Danmark på (+45) 7020 0233

 

Grænsekontrol ved indrejse til Danmark

Det danske politi udfører midlertidig grænsekontrol ved de danske grænser. Hvis du rejser fra Sverige til Danmark kan du risikere at skulle fremvise gyldige rejsedokumenter og legitimation.

 

Læs mere om om den danske grænsekontrol

 

Skal du rejse fra Danmark til Sverige?

Læs om de svenske indrejserestriktioner ved rejser fra Danmark

Læs mere om den svenske grænsekontrol

Hold dig opdateret

Følg Øresunddirekt på vores forskellige digitale platforme og hold dig opdateret. 

Vi deler løbende relevante events, nyheder og informationer både på Facebook og i vores nyhedsbrev.

Støttes af