De danske grænser lukker pga. coronavirus/covid-19

D. 06-08-2020
For at mindske udbredelsen af smitte med coronavirus/covid-19 lukkede de danske grænser lørdag den 14. marts 2020, kl. 12.00. Dette indebærer også grænsen mellem Danmark og Sverige.
Print

OPDATERING: Fra den 1. august, opfylder Sverige kriterierne for at være et ’åbent’ land, og personer med bopæl i Sverige kan derfor indrejse med anerkendelsesværdigt formål eller dokumentation på min. seks overnatninger.
For personer med bopæl i grænseregioner (Skåne, Blekinge og Halland) gælder det fortsat, at de kan indrejse uanset formål.

Update: Fra den 27. juni 2020 åbnede Danmark op for grænseregioner, som lever op til Udenrigsministeriets kriterier for antal smittede. Listen for åbne og lukkede regioner i Sverige kan findes på Statens Serum Instituts hjemmeside og bliver opdateret hver torsdag kl. 16.00.

Lørdag den 14. marts 2020 klokken 12 lukkede de danske grænser, og en hel eller delvis nedlukning af fly-, færge-, og togtransport blev sat i værk. Alle uden et validt formål vil blive afvist.

 

Danske statsborgere vil altid komme ind i landet.

Læs mere om smittetal på ssi.dk

Indrejse i Danmark for personer med bopæl i Sverige

Fra den 27. juni 2020 gik Danmark over til en ny model for indrejse ved landets grænser. For nordiske lande gælder  en regional løsning, hvor den specifikke region skal leve op til en række kriterier ift. antal smittede, opsat af det danske Udenrigsministerium. Listen over åbne og lukkede lande og regioner vil blive opdateret af Statens Serum Institut hver torsdag kl. 16.00.

Fra den 1. august, opfylder Sverige kriterierne for at være et ’åbent’ land, og personer med bopæl her kan derfor indrejse med anerkendelsesværdigt formål eller dokumentation på min. seks overnatninger.

Hvad er anerkendelsesværdige formål?

Anerkendelsesværdige formål kan være :

 • Personer, der bor eller arbejder i Danmark, herunder selvstændige erhvervsdrivende, der udfører arbejde i Danmark
 • Personer, der skal levere varer eller tjenesteydelser til/i Danmark eller varer ud af Danmark
 • Personer, der er ægtefæller, faste samlevere, forældre og børn til en person der er bosiddende i Danmark.
 • Personer, der indrejser med henblik på at udøve samværsret med mindreårige børn
 • Personer, der agerer primær omsorgsperson for mindreårige børn i Danmark (kan være fx plejefamilie, som ikke indgår i kernefamilien)
 • Personer, der skal besøge alvorligt syge eller døende familiemedlemmer i Danmark
 • Personer, der indrejser med henblik på at deltage i et igangværende behandlingsforløb hos sundhedsmyndighederne i Danmark
 • Personer, der skal deltage i en begravelse i Danmark
 • Personer, der skal deltage i en retssag i Danmark
 • Studerende i det omfang uddannelsesinstitutionerne ikke er lukkede (og der ikke tilbydes fjernundervisning).

 

 

Læs mere om anerkendelsesværdige formål på politi.dk

 

Danske statsborgere kan komme ind i Danmark - medbring altid pas eller anden gyldig legitimation for at bekræfte dit statsborgerskab.

Hvilken dokumentation skal jeg kunne fremvise ved indrejse til Danmark?

Som dansk statsborger er det tilstrækkeligt at fremvise et pas eller kørekort som gyldig legitimation ved grænsekontrollen i Danmark.

For at opfylde anerkendelsesværdige formål kan fremvisning af dokumentation være:

 • sygesikringsbevis
 • ansættelsesbevis
 • lønseddel
 • arbejdskontrakt
 • indkaldelse til behandling på hospital
 • indkaldelse til retten eller anden troværdig vis.

 

Læs mere om hvilken dokumentation, der gælder på politi.dk

Er transit via bil, tog, bus, fly, færger m.v. gennem Danmark et anerkendelsesværdigt formål?

Man kan stadig transitere Danmark, hvis man eksempelvis skal hjem til sin bopæl i Sverige fra Tyskland.  Det anses som et anerkendelsesværdigt formål og vil ikke være omfattet af de nye indrejserestriktioner.

Det er et anerkendelsesværdigt formål at transitere med henblik på at komme til sit hjemland, hvis transiten er et naturligt led i rejseruten.

Ved grænsekontrollen kan man oplyse, at man er på vej hjem til bopælslandet.

 

Læs mere på politi.dk

Hvis jeg bor i Danmark og pendler til Sverige for at arbejde?

Hvis du har bopæl i Danmark og pendler til Sverige for at arbejde, vil du ikke blive afvist, når du rejser tilbage til Danmark, så længe du kan fremvise gyldig legitimation. Den kommende tid vil du højst sandsynligt forvente markant forlænget rejsetid ind i Danmark, så længe grænsekontrollen står på.

De danske myndigheder fraråder ikke-nødvendige udlandsrejser – det gælder også pendling til Sverige.

 

Læs mere på politi.dk

 

Når du rejser til Sverige, bør du også holde øje med deres forhold til tiltag angående coronavirus/covid-19. De svenske myndigheder fraråder også ikke-nødvendige udlandsrejser. 

 

Læs mere på regering.se  

Hvis jeg har dobbelt statsborgerskab?

Hvis du både har dansk og svensk statsborgerskab vil det være tilstrækkeligt at fremvise et dansk pas eller et dansk kørekort.

Hvis du hverken har dansk pas eller dansk kørekort kan andet dokumentation være nødvendigt ved grænsekontrollen, som eksempelvis kan være:

 • sygesikringsbevis
 • ansættelsesbevis fra Danmark
 • lønseddel
 • arbejdskontrakt
 • indkaldelse til behandling på hospital
 • indkaldelse til retten eller anden troværdig vis.

Det vil være politiet ved grænsekontrollen, som tager den endelige vurdering.

Hvis du har yderligere spørgsmål til ovenstående, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline: (+45) 7020 0233, som sidder klar ved telefonerne.

 

Læs mere på politi.dk

Hold dig opdateret på trafikken mellem Danmark og Sverige

Skånetrafiken

I forbindelse med grænselukningen kommer Skånetrafiken at reducere sine afgange over Øresundbroen. Fra og med d. 8 Juni går der tre tog i timen til og fra Danmark om dagen. Vær opmærksom på, at der foretages grænsekontrol ved Københavns lufthavn. Efter at passagerne har gennemgået grænsekontrollen fortsætter toget fra lufthavnen til København. 

Læs mere om rejser til Danmark på skanetrafiken.se

 

I forbindelse med corona/covid-19 har Skånetrafiken besluttet, at du kan få refunderet dine købte og aktive periodebilletter til Danmark. Hvis du ønsker tilbagebetaling, skal du kontakte Skånetrafikens kundeservice.

 

Læs mere på Skånetrafikens hjemmeside om vilkårene

DSB

DSB har som følge af Coronavirus udsendt et krav om reservation af pladsbillet på afgange fra Københavns lufthavn og videre ind i Danmark, heribland på Øresundstoget. Pladsbilletten kan er gratis og kan hentes fra DSBs app eller i DSBs billetautomater. 

 

Læs mere om pladsbilletkrav på dsb.dk

 

DSB oplyser desuden, at du kan få refunderet dine ubrugte billetter til rejser til Sverige uden gebyr.

 

Læs mere om refundering af billetter på dsb.dk

SJ

SJ kører ikke over grænsen til eller fra Danmark. Har du en billet vil du modtage information via sms med tilbud om tilbagebetaling eller en ombooking. 

 

Læs mere på sj.se

Københavns Lufthavn - rejsen til og fra lufthavnen
Hold dig opdateret om flytrafikken i Københavns Lufthavn på cph.dk. Bemærk, at der fra d. 15. juni er indført obligatorisk brug af mundbind for rejsende i alle danske lufthavne. I Københavns Lufthavn vil det være i særlige zoner, hvor mundbindet skal bæres.
Ifølge Københavns Politi kan personer, der er i transit til eget land, rejse ud af Danmark. Det gælder derfor også personer med bopæl i Sverige, der skal hjem fra Københavns Lufthavn.
Færgeforbindelsen mellem Helsingør og Helsingborg

Hold dig opdateret om færgeforbindelsen over Øresund på forsea.dk.

 

Gå til forsea.dk

Færgeforbindelsen mellem Rønne og Ystad

Hold dig opdateret på rejsen mellem Bornholm og Sverige på bornholmslinjen.dk og Bornholms Regionskommunes hjemmeside.

 

Gå til bornholmslinjen.dk

Gå til Bornholms Regionskommunes hjemmeside

 

Hvis man som dansker rejser gennem Sverige mellem Bornholm og resten af Danmark, vil man ikke blive afvist ved den danske grænse. Imens grænsekontrollen står på, må man forvente markant forlænget rejsetid ind i Danmark. Beslutningen om at fraråde alle ikke-nødvendige udlandsrejser gælder i princippet også i forhold til pendling gennem Sverige.

 

Læs mere forholdsreglerne på politi.dk

De danske myndigheder opfordrer til i videst muligt omfang ikke at møde fysisk ind på arbejde i Danmark, men arbejde hjemmefra eller lignende.

- I skal forvente at se Forsvaret ved grænsen. Det er selvfølgelig politiet, der har ansvaret, men Forsvaret kommer til at deltage. Godstransporten bliver ikke påvirket af grænsekontrollen, oplyste statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde fredag den 13. marts 2020.

Det vil stadig være muligt at transportere fødevarer, medicin og nødvendige midler for industriproduktionen.

Tiltagene sker på baggrund af at mindske udbredelse af coronavirus/covid-19 i Danmark.

Desuden frarådes alle unødvendige rejser.

 

Coronavirus/covid-19 i Danmark

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/covid-19 og grænsekontrol via nedenstående link.

 

Læs om alle indrejserestriktionerne og forholdsregler på politi.dk

 

Det vil være politiet ved grænsekontrollen, som tager den endelige vurdering.

Hvis du har yderligere spørgsmål til ovenstående, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline: (+45) 7020 0233, som sidder klar ved telefonerne.

 

Informationen på siden opdateres løbende.

 

Hvordan påvirkes coronavirus/covid-19 dig?

Her har vi samlet relevante oplysninger fra de svenske og danske myndigheder, der vedrører coronavirus/covid-19. Til dig som pendlere eller driver virksomhed på tværs af Øresund.

Læs om de forskellige forhold her

 

Fandt du denne information relevant?

Kan du uddybe dit svar?

Kontakt Øresunddirekt
Tak for dit svar.

Coronasvirus/covid-19 påvirker Øresunddirekt

For at mindske udbredelsen af smitte med coronavirus/covid-19 lukker Øresunddirekt for fysisk fremmøde på Informationscenteret i Malmø. Vi kan stadig kontaktes via telefon og mail.

Støttes af