Bor i Sverige og arbejder i Danmark

Hvis du bor i Sverige, men stadig arbejder i Danmark, er der visse ting du skal tage højde for. Nedenfor er samlet et lille udpluk af relevante artikler for dig, der bor på den anden side af sundet. Læs mere på hjemmesiden.

Familie & børn

Barselsorlov og barselsdagpenge når du arbejder i Danmark

Når du arbejder i Danmark og bor i Sverige, har du ret til at tage barselsorlov og modtage barselsdagpenge i henhold til de danske regler. Den forælder, der arbejder i Sverige, har i stedet ret til...

Samfund

Stemmeret for danskere i Sverige

Som dansk statsborger bosat i Sverige kan du ikke stemme til danske folketings- og kommunalvalg. Derimod kan du stemme til svenske regional- og kommunalvalg, hvis du er folkeregistreret i Sverige.

Sundhed

Sygesikring i Sverige

Den svenske sygesikring - kaldet sjukförsäkring - betaler for behandling til alle, der arbejder eller bor i Sverige. Dog skal man betale en mindre del af udgifterne selv, den såkaldte patientafgift.

Økonomi

Børne- og ungeydelse hvis du bor og/eller arbejder i Sverige

Forældre som er socialt sikret i Sverige har ret til børne- og ungeydelse - i Sverige hedder det 'barnbidrag'. Hvis den ene forælder arbejder i Sverige og den anden i Danmark, er det som udgangspun...

Fradrag - når du benytter grænsegængerreglen

Hvis du har haft 75 procent af din samlede årsindkomst i Danmark, kan du vælge at blive beskattet efter grænsegængerreglen, som giver dig ret til nogle andre fradrag, end dem du får som begrænset s...

Fradrag - når du er begrænset skattepligtig

Når du bor i Sverige og arbejder i Danmark, er du 'Begrænset skattepligtig i Danmark'. Hvis mindst 75 procent af din samlede indkomst i løbet af et kalenderår kommer fra Danmark, kan du vælge at bl...

Skatteregler - hvis du pendler til Danmark

Du skal betale skat i det land du arbejder i, også selvom din bopæl ligger i Sverige. Folk der pendler fra Sverige, kan blive beskattet på to forskellige måder - begrænset skattepligtig med eller u...