At købe bolig i Sverige

Hvis du overvejer at købe en bolig i Sverige, har du brug for at sætte dig ind i, hvordan det svenske boligmarked er indrettet. Her kan du læse mere om, hvor du finder boliger til salg, købers 'undersökningsplikt' og hvordan en budgivning foregår, når du skal købe bolig.

Find en bolig

Den mest almindelige måde at finde en svensk bolig på er via nettet. De store boligportaler Hemnet og Bovision dækker det meste af landet og giver et overblik over de boliger, der er til salg.

Du kan også vælge at kontakte en svensk ejendomsmægler, en "fastighetsmäklare". Endelig har de svenske aviser sektioner med boligannoncer.


Når du har fundet en interessant bolig, kan du få den fremvist - enten af en ejendomsmægler eller af sælger selv. 

Huseftersyn og skader - købers undersökningsplikt

I Sverige er det, til forskel fra Danmark, køber der har den såkaldte "undersökningsplikt", det vil sige ansvaret for at undersøge boligen for fejl og mangler inden salget. Til det formål plejer du at skulle hyre en "besiktningsman", altså en syns- og skønsmand. Det er vigtigt, at boligen bliver nøje undersøgt, inden du skriver under på købskontrakten, da du ikke har mulighed for at få erstatning for fejl og mangler, som du ville have opdaget, hvis du havde fået foretaget et grundigt huseftersyn. Skjulte fejl og mangler, det vil sige ting, som rimeligvis ikke kunne have været opdaget, kan du få erstattet af sælger - med mindre der er en klausul om "friskrivning" i købsaftalen.

Budgivning

Selve processen når du køber en bolig er lidt anderledes i Sverige end i Danmark. I Sverige er der altid såkaldt "budgivning" ved salg af en bolig. Det vil sige, at potentielle købere byder over hinanden, indtil der er fundet en endelig køber. Det, vi i Danmark kalder licitation, er altså den måde, alle svenske boliger bliver solgt på.

 

Sælger bestemmer sammen med ejendomsmægleren hvordan og hvor længe, budgivningen skal foregå. Sælger har ikke pligt til at sælge til den højest bydende eller til den pris, som oprindeligt stod i annoncen. 

Købsaftalen

Købet er først gældende fra købsaftalen er underskrevet. I forbindelse med underskrivelsen betaler køber "handpenningen", som plejer at være på omkring ti procent af, hvad huset koster. I købsaftalen står også den overtagelsesdato, du er blevet enig med sælger om. Ved overtagelsen skal de resterende dele af købesummen være betalt, og du får som køber et "köpebrev" som kvittering på købet.

Lagfartsbevis - svensk skøde

Efter købet skal der ansøges om et "lagfartsbevis", som svarer til et skøde. Det er som regel køber eller købers advokat, bank eller mægler, der ansøger, og det foregår til den svenske myndighed Lantmäteriet. Sammen med ansøgningen skal du indsende bevis på, at du ejer ejendommen, for eksempel et "köpebrev". Du skal også betale en afgift, som afhænger af, hvor vidt du har købt ejendommen, arvet den eller fået den foræret. Læs mere på Lantmäteriets hjemmeside