Sælge bil i Sverige

Når du som privatperson sælger en bil reguleres salget af aftaleloven og købeloven, hvis ikke andet aftales mellem dig og køberen. Aftalefrihed råder. Det betyder, at køber og sælger selv kan sætte reglerne for de forskellige vigtige elementer i en salgsaftale.

Regler og rettigheder

Hvis der ikke skrives en aftale mellem dig som sælger og køberen, er det aftaleloven og frem for alt købeloven, som går ind og regulerer salget. I købeloven er der for eksempel dét, som på svensk kaldes "befintligt skick" - på dansk "som beset". At sælge noget "som beset" betyder, at varen sælges i den stand, som den befinder sig i. Som sælger kan du dog komme til at få ansvaret for visse fejl. Det kan blandt andet blive tilfældet:

  • Hvis du som sælger har givet fejlagtige oplysninger ved salget.
  • Hvis du som sælger ikke har videregivet vigtige oplysninger til køberen, som køberen har regnet med at blive informeret om.
  • Hvis bilen er i meget værre stand, end køberen kunne forvente med tanke på pris og andre omstændigheder.

Betaling

Betaling sker som udgangspunkt hos sælgeren. Hvis betalingen ikke finder sted der, skal køberen betale, når sælgeren kræver det - under forudsætning af, at bilen er til rådighed for køberen.

Yderligere information

På Konsumentverkets hjemmeside finder du mere information om at sælge bil i Sverige, blandt andet om pris og betaling samt hvad der sker, hvis køberen ikke betaler.

 

Læs også vores artikler herunder: